پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 116073
  •  1391-04-08
موضوع : گفتار در روش ايرانيان نامه های شهروندان آمریکای به رئیس جمهوری اسلامی ایران
 
 116065
  •  1391-04-08
موضوع: زبان و رسانه مجموعه مقالات هم اندیشی زبان و رسانه به کوشش: محمد پروروی
 
موضوع: دغدغه هاي رسانه اي جهان عرب مجموعه مقالات همایش امنیت رسانه ای جهان عرب  ترجمه: محمد اعتضاد السلطنه
 
  موضوع:درآمدي بر جامعه شناسي راديو                                                                                                     تحقیق و توسعه صدا: حسن خجسته
 
 
  • تعداد رکورد ها : 55