پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • دين ، سياستمداران و دولت  
 • 1391-09-13 11:5:26  
 • تعداد بازدید : 6   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • دين ، سياستمداران و دولت

  نويسنده: دمي راس وكارن.اس . استريت

  مترجم : سياوش نادري فارساني

  اشاره :

  از سالهاي 1979 م به اين طرف به طور شگفت انگيزي دين و مذهب از اهميت سياسي برخوردار شدند و واژه هايي همچون علوم الهي آزاديخواه و اكثريت اخلاقي و بنيادگرايي و انسجام و وحدت از سوي سياست مداران استفاده شد. در اين مقاله محقق با طرح چهار نوع حكومت «دولت هاي ديني، سياست ها و سياست مداران»، «دولت هاي سكولار و سياست مداران سكولار»، «دولت هاي ديني و سياست ها و سياست مداران سكولار» و «دولت هاي سكولار و سياست مداران ديني» موضوع تعامل دين و دولت را مورد بحث وبررسي قرار داده است.

  بيست سال پيش، اكثر دانشمندان علوم اجتماعي دين را به عنوان باقي مانده يك عصر فراموش شده مي پنداشتند. يعني به عنوان بقاياي عصر خرافه پرستي و جهل و بي سوادي، ولي در سال 1979 همه چيز شروع به تغيير نمود و به طور شگفت انگيزي دين و مذهب از اهميت سياسي برخوردار شد و واژه هايي همچون علوم الهي آزاديخواه و اكثريت اخلاقي و بنيادگرايي و انسجام وحدت از سوي سياستمداران در كشورهاي گوناگون از قبيل : ايران، لهستان، نيكاراگوئه و ايالات متحده آمريكا به گوش رسيد. به سرعت واژه و موضوع بسيار جذاب شد و همانطور كه يك دانشجوي شيمي در آزمايشگاه خود به طور ناگهاني به يك تركيب جديد شيميايي مي رسد و به دليل اهميت استعال و كاربرد آن بسيار شادمان و هيجان زده مي شود، مردم هم وقتي با كاركردهاي اجتماعي و سياسي دين روبرو شدند، همان وضعيت را پيدا كردند و خوشحال شدند. البته از نقطه نظر واقعه نگاري تاريخي در ارتباط با نقش و وضعيت جديد دين و مذهب در جامعه ما به عنوان پژوهشگران علوم اجتماعي احساس تنهايي نمي كنيم. زيرا در بسياري از كشورهاي جهان محققاني يافت مي شوند كه در ارتباط با دين و سياست و تعامل دين ودولت كارهاي علمي ارزنده اي را انجام داده اند.

  در اين ارتباط علي الخصوص بر كارهاي علمي اشخاص ذيل تأكيد و سفارش مي كنم:

  1 ـ مارتين ري ايز برودت (1990) 2 ـ مارك جرگنس مير (1993) 3 ـ جوز كاسانوا (1994) 4 ـ لستر كرتز (1995) 5 ـ و آثاري همچون اثر جامع پنج جلدي بنيادگرايي كه كاري گروهي است و مارتين ماري و آرساكات اپيل باي در سال 95 ـ 1991 آن را ويرايش نمودند.

  در اين راستا در ده سال گذشته دمي راس به منظور كشف و جستجوي منابع و سرچشمه هاي كليدي خشونت، آسيب پذيري و قدرت حيات و زنده دلي و تهي نبودن و پوچي به بررسي و مطالعه ارتباط موجود بين دين، دولت و سياستمداران در پانزده كشور جهان پرداخته است واز كشورهاي ذيل به منظور تكميل پروژه علمي خود استفاده نمود. گواتمالا و برزيل در آمريكاي لايتن، ايرلند شمالي، لهستان و سوئد در اروپا ، مصر، اسرائيل و تركيه در خاورميانه ، پاكستان، هندوستان، اندونزي و تايلند در آسياي غربي و چين و ژاپن در خاور دور. علاوه بر اين، كشور ايالات متحده آمريكا هم به عنوان موطن محقق مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. مهمترين نكته اين پروژه آن است كه دربرگيرنده مذاهب و فرقه هاي مختلف اسلام ـ مسيحيت و بودا مي باشد و همچنين دامنه تحقيق نه تنها شامل كشورهاي داراي دموكراسي پويا مي شود بلكه دولتهاي تك حزبي را هم در بر مي گيرد.

  در همه اين مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف انجام شده است يك موضوع و محتواي مشترك وجود دارد و آن عبارت است از ارتباطات مختلف و متنوع بين دين و سياستمداران از يك طرف و دين و دولت از طرف ديگر. اين باعث تعجب نخواهد بود كه سياستمداران در تبليغات و رقابت هاي سياسي خود در اين كشورها براي جلب نظر و رأي مردم در مناطق بومي و محلي به تحريك مردم از طريق محركها و موضوعات و نهادهاي ديني مي پردازند و از آن ابزار به عنوان منبع مشروعيت و آنچه كه دمي راس و ريس ويلهام قدرت فرهنگي (1992) ناميده اند استفاده مي كنند، ولي موردي كه بسيار تعجب آور است اين است كه رژيمهاي دولتي و مقامات بلندپايه آن دولتها به كرات از دين به عنوان ابزار حزبي استفاده مي كنندو در حاليكه به نظر مي رسد دين آنها را جهت رسيدن به قدرت و مشروعيت ياري مي رساند، ولي به محض آنكه به قدرت و دولت رسيدند و امنيت قدرت بدست آمد ، آنگاه دين از نظر آنها نقش يك مانع ناخوشايند و ناميمون در فرآيندهاي مختلف مديريت كشور را ايفا خواهد كرد!

  دمي راس اين نكته را در مقاله قبلي خود (1991) مورد بحث قرار داده است و استدلال مي نمايد در حاليكه برخي از كشورها به صور رسمي و قانوني داراي قانون جدايي دين از دولت مي باشند (مثل آمريكا) ، ولي اين نوع جدايي از طرف ديگر يك مسأله معمولي و عرف پسند نيز تلقي مي شود. در اينجا آشكارا دولتهاي ديني مورد نظر نمي باشند، بلكه بيشتر دين هاي دولتي مشهود هستند كه در آن دولت به دنبال كنترل دين مي باشد و همين مسأله باعث پيدايش نوعي كودتا بر عليه دين مي شود، زيرا اين فرايند (كنترل دين توسط دولت) باعث مي شود كه دولت به دين كمك كند و اين اقدام نوعي كودتا عليه دين جهت خنثي كردن آن به عنوان يك پايگاه قدرتمند مستقل تلقي مي شود و بنابراين نهاد دين به طور خودكار همانند ديگر نهادهاي دولتي ضميمه قدرت دولت مي شود و استقلال خود را جهت كنترل و نظارت قدرتمندانه بر دولت از دست مي دهد.

  در اينجا قصد داريم به روش مشابه كار خود را ادامه دهيم، ولي قلمرو بحث را سعي مي كنيم بيشتر توسعه دهيم. دراينجا به طور اخص ما چهار نوع وضعيت را بررسي مي كنيم كه دلالت بر تعامل دو مفهوم بنيادي با يكديگر دارند.

  1 ـ تعامل ديني ـ سكولاري (مادي) همانطور كه خواهيم ديد به طور مبهم به مقوله خنثي سازي ديني وغير ديني مي پردازد .

  2 ـ تعامل بين سياستها يا سياستمداران و دولت.

  با توجه به دو مفهوم پيش مي توان چهار نوع تعامل را پيش بيني كرد.

  1 ـ تعامل سياستمداران و سياستهاي ديني با يك دولت ديني

  2 ـ سياستمداران و سياستهاي سكولار با يك دولت سكولار

  3 ـ تعامل سياستمداران و سياستهاي سكولار با يك دولت ديني

  4 ـ تعامل سياستمداران و سياست هاي ديني با يك دولت سكولار به عبارت ديگر تعامل دولت و دين در يكي از چهار وضعيت فوق قرار مي گيرد.

  با توجه به اهداف اين مطالعه، ديني بودن يك دولت يا يك حزب سياسي بيشتر ريشه در يك درك اجتماعي دارد تا يك بيانيه رسمي يا حتي يك سند رسمي و مشروع.

  همانطور كه ملاحظه خواهيم نمود دقيقاً در هر كشور مي توان تمايلات و روندها را به سوي تلفيق و تركيب دين و دولت مشاهده كرد و كمتر به تك صدايي و تك طرحي (ديني محض يا سكولار محض) حركت مي شود، ولي سيستم مديريتي دولت ها تا حدودي در برگيرنده سياست و سياستزدگي مي باشد. يعني سياستها و سياستمداران فقط در واكنش به تنش هاي ديني گسترده كه در سطح اعظم جامعه به وجود مي آيد وضعيت و حالت ديني به خود مي گيرند و از اين رو تمايز بين دين و سكولار ذاتاً تصنعي مي باشد.

  البته اگراين مقوله نتواند شفاي جامعه باشد، ولي حداقل مي تواند اميد واميدواري را در جامعه اي كه پر از يأس و نااميدي شده است جاري نمايد.

  1 ـ دولت هاي ديني ، سياست ها وسياستمداران ديني

  از نقطه نظر و ديدگاه مفهومي وتاريخي اين نوع حكومت در ميان چهار نمونه ديگر مي تواند مظهر و نمونه اصلي يك دولت غيرغربي و غيرسكولاري حاكم در ميان جوامع دنيا باشد و به اين دليل كه اصولاً دين و مذهب در حوزه ونيمكره خود با ديگر حوزه و قلمرواش يعني دولت داراي تقارن مي باشد، بنابراين دولت ديني به صورت خودكار با سياستها و سياستمداران ديني همگام و همراه مي گردد.

  در حقيقت اين نوع حاكميت بيش از آنكه يك قاعده باشد يك استثنا محسوب مي گردد. هنگامي كه يك دولت ديني با سياستها و سياستمداران ديني يك دست روبرو مي شود به طور خودكار نوعي انسجام ديني به وجود مي آيد، تحت چنين شرايطي است كه مشروعيت دولت افزايش مي يابد و خشونت از بين مي رود اما در صورت مشاركت احزاب ديني مختلف (يكدست نبودن عقايد ديني) در توزيع قدرت دولت جهت كنترل اوضاع و همچنين جلوگيري از ايجاد برخورد و خشونت ميان احزاب ديني رقيب مجبور به اتخاذ اقداماتي خواهد شد.

  در ارتباط با نمونه هايي كه در اين مطالعه انتخاب شده اند كشورهاي زيادي وجود دارند كه در برهه اي از تاريخ حاكميت سياسي خود چنين شكلي از حكومت را تجربه كرده اند. همانند اكثرديگر كشورهاي آمريكايي لاتين، برزيل و گواتمالا در برهه اي از تاريخ سياسي خود رسماً داراي حاكميت سياسي كاتوليك و همچنين نظام سياسي ديني بودند كه بواسطه آن گروههاي رقيب ديني ديگر مورد حبس و توقيف قرار گرفتند. به طور رسمي هر دوي اين كشورها در پايان قرن نوزدهم ميلادي داراي دولت ديني بودند و البته از آن زمان به بعد هم گروههاي ديني به صورت غيررسمي در آن كشورها باقي ماندند. در كشور برزيل سلسله مراتب كشيشي كاتوليكي در حال حاضر به دنبال متناسب نمودن واحياي گفتمان دوباره خود در شكل حزب دسته راستي دولت مي باشد در حاليكه در همين زمان هم دولت و هم كليسا درگير نوعي سياستهاي ديني جديدي شده اند كه روح و شادابي خود را از يك طرف از طريق فشارهاي پيوسته الهيون آزاديخواه و از طرف ديگر از طريق پروتستان گرايي بدست مي آورد. در كشور گواتمالا، دولت نظامي حاكم در دهه آخر وضعيت ظاهري ديني خود را از حالت كاتوليك به سمت پروتستان چرخاند و تغيير داد و البته ديگر جاي هيچ ترديدي وجود ندارد كه گروه پارتيزاني مخالف را مي توان تا حدودي جنبش احياي ديني ناميد.

  از طرف ديگر مي توان دولت اسرائيل را مورد بررسي قرار داد. ممكن است بسياري از اسرائيلي ها با اين نوع دسته بندي مخالف باشند و استدلال نمايند كه صهيونيسم به خودي خود يك جنبش سكولار است، ولي در حال حاضر مفهوم و درك واقعي از دولت اسرائيل بدون شك چه از طرف يهوديان وغير يهوديان اين است كه آن يك دولت يهودي است. حتي اطلاق واژه صهيونيسم به دولت اسرائيل كافي است كه آن دولت را دولت عقيدتي معرفي نمايد.

  مطمئناً هيچگونه شك و ترديدي وجود ندارد كه سياستمداران و سياستهاي اسرائيلي داراي ماهيت صهيونيستي مي باشند. اين مسأله نه تنها شامل عدم بكارگيري مشاركت مسلمانان فلسطيني (علي الخصوص حماس) مي گردد بلكه در برگيرنده مخالفت و تضاد با ديگر جنبشهاي يهودي ميشود. براي مثال ترور اسحاق رابين توسط گروههاي يهودي به وضوح نشان مي دهد ميزان خشونت حاكميت صهيونيستي چقدر زياد است.

  با اين حال شايد روشن و شفافترين نوع تركيب دولت ديني كه داراي سياستهاي ديني است را بتوان در ايرلند شمالي مشاهده نمود. بدون شك نوع دولت ديني در اين كشور از نوع پروتستاني مي باشد.

  مطمئناً بدون هيچ شبهه اي در اين كشور سياستمداران را مي توان در دولتهاي ديني به عنوان رقيبان سرسخت دين معرفي نمود و حداقل تا اين زمان مي توان اينگونه استدلال نمود كه سياستمداران با اتحاديه هاي ديني ـ مدني افراطي كه عمدتاً ريشه فرهنگي با محوريت پروتستاني و كاتوليكي داشته اند (اگر نخواهيم ريشه آنها را صرفاً ديني معرفي كنيم) درگير بوده اند.

  متاركه و آتش بس موقتي اخير و علائم احتمال صلح از طريق مذاكره، همگي بيانگر تغيير در سياستهاي ديني ومذهبي مي باشد، ولي هيچ وسيله اي نمي تواند به اين نزاع دائمي پايان دهد. آنچه روزگاري يك اقليت كاتوليك كوچك محسوب مي گرديدممكن است در اوايل قرن آينده به يك اكثريت سياسي اثربخش تغيير شكل دهد و بر اساس همين اصل است كه كاتوليكها در ايرلند از مدتها قبل در تلاش بوده اند كه منافع سياسي ـ اجتماعي خود را بيشتر از طريق صندوق هاي رأي بدست آورند تا با اتكا به گلوله اي آتشين ارتش زيرزميني ايرلند و البته اين نوع دستاورد و پيشرفت از طريق مهاجرت پروتستان ها و منابعشان تسريع مي يابد. پروتستان هايي كه بر روي ديوارهاي شهر دستنويس هاي ديني جديدي مشاهده مي كنند آنها را مي پذيرند و اين باعث تسريع در اصلاحات و پيشرفت مي شود.

  2 ـ دولت هاي سكولار و سياستمداران سكولار

  اگر اينگونه در نظر گرفته شود كه تركيب اولي دولت ديني ـ حاكمان ديني الگوي خاص حكومتهاي غيرغربي مي باشد اين نوع حكومت (دولت سكولار ـ سياستمداران سكولار) الگو و مشخصه بارز حكومتهاي متداول غربي مي باشد. در يك مفهوم، اين نوع حاكميت بيانگر تفكر عصر روشنفكري است آنچه كه برايان ويلسون (1996) سكولاريسيزيون دين عامه مردم ناميد و آنچه كه روندي اشارك و لرنس لاناسون (1994) بي دين كردن دولت ناميدند.

  با اين حال اكثر نويسندگان به نظر مي رسد كه در ارتباط با بسياري از موضوعات با هم مخالف باشند، ولي در ارتباط با اين موضوع خاص (حاكميت) همگي با هم توافق دارند.

  بدون ترديد، حاكميت از نوع تركيب دوم يعني دولت سكولار و سياستها و سياستمداران سكولار به طور خاص تداعي كننده حكومتهاي خاص اروپاي غربي مي باشد. به رغم آنكه در دو كشور آلمان و فرانسه احزاب دمكراتيك مسيحي به طور دائمي وجود داشته اند. ولي نوع حاكميت كشور در اين نوع تركيب قرار مي گيرد (دولت سكولار ـ حاكمان سكولار) دولت ايتاليا هم اخيراً به خاطر لغو معاهده مذهبي طولاني خود با واتيكان به جرگه چنين حكومتهاي پيوسته است.

  تا حدودي مي توان اين گونه تصور كرد كه كشيشان ديني جهت احياي دين به عنوان يك قدرت و نيروي سياسي مستقل با اين تعامل موافق مي باشند. زيرا برخي از كشيشان كليسا رابطه فعلي بين كليسا ودولت را به نحوي مانع وظايف الهي مي پندارند. في الواقع آن دسته از كليساهايي كه احيا شده اند عمدتاً به دلايل غير ديني مورد حمايت قرار گرفته اند. در كشور سوئد كليسا تا حدودي به عنوان يك اداره مالي غير رسمي انجام وظيفه مي كند و براي نيل به اين هدف از طرف دولت مورد حمايت مالي قرار مي گيرد. با اين حال كشور سوئداخيراً رأي به غير دولتي كردن دين در سال 2000 داده است. بسياري از سياستمداران عقيده دارند كه اين نهادها در بدو تأسيس بسيار جدي بودند، ولي با گذشت زمان به ابتذال و بي محتوايي كشانده شده اند.

  هر چند كه در اروپا تاريخ اين نوع حكومتها كه داراي تعامل از نوع سكولار ـ سكولار مي باشند به پايان نرسيده است، ولي تأثير آن در دو مورد تركيه و چين مشهود است. تركيه در روزهاي اواخر امپراطوري عثماني در قرن نوزدهم به سمت غرب چرخش نمود، يعني زمانيكه تركيه غرق جاذبه ويژه مكتب سكولار ـ پوزيتويسم فرانسوي شده بود. در يك مفهوم كمال آتاتورك كيك عثماني را در حال تناول نمود كه قدرت را در سال 1921 به دست گرفت و وارد يكي از انقلاب هاي فرهنگي ـ سياسي دور از دسترس در قرن بيستم شد.

  در چين اين زمان را مي توان زمان گذر ناميد، ولي نمي توان آن را يك روند دائمي تلقي نمود از اين نظر كه زمان به سمت ديني شدن چين و سياستمداران آن حركت مي كند

  به طور آشكار تركيب دولت سكولار و سياستمداران سكولار، داراي نمودهاي ملموس مي باشد و تا حدودي عصر توسعه هاي غربي ما بعد روشنفكري را تداعي مي كند، ولي اين بدان معنا نيست كه همه موارد به غرب محدود شود و يا كلاً دين و مذهب از غرب رخت بربسته است.

  درو اقع اين تركيب حاكميت در شكل محص خود فرهنگ سكولار را در آينده به چالش مي كشاند اگر بخواهيم لفظ عقيم شدن فرهنگ سكولار را بكار نبريم بسياري از موارد فوق بر وجود فشارهاي دائمي جهت تشكيل حاكميت ديني دلالت دارند.

  آتاتورك با نظريه و استدلال اميلي دوركهيام مبني بر اينكه يك جامعه اخلاقي و يك فرهنگ سياسي اثر بخش مي تواند بدون اينكه ديني باشد مقدس و روحاني باشد آشنا بود. تا حدودي به همان دليل كه اتاتورك افعال بي قاعده و اعداد لاتين را از محاورات روزمره تركيه حذف و قدغن نمود به همان دليل هم دين و مذهب را براي دولت وسياستمداران منع نمود كه البته اعظم اصلاحات آتاتورك تا اين زمان حفظ شده و بر جاي مانده است. اخيراً مواردي مشاهده شده است كه در طي آن تركيه جهت محافظت از دولت سكولاري از نيروي نظامي استفاده نموده است، در صورتيكه برخي تصور مي كنند حكومتهاي سكولار فاقد خشونت مي باشند كه با اين حال، نيروي سياسي مسلمانان در تركيه شروع به بسيج شدن كرد و بيست درصد كرسي را در انتخابات 1996، بدست آورد و در حال حاضر با پيروزي قاطع در انتخابات اخير. مجلس را از اكثريت سكولار به اكثريت اسلامگرا تبديل نمود.

  3 ـ دولت هاي ديني و سياستها و سياستمداران سكولار

  اساساً در تركيب حاكميت از نوع دولت ديني و سياستهاي سكولاري سه سناريو وجود دارد. اولين سناريو در برگيرنده مواردي است حاكميت هايي است كه در آنها ديني بودن دولت بيشتر يك نماد توخالي است تا اينكه تعهد و التزام اجباري باشد، يعني بيشتر موردي است كه در برگيرنده شكل نابهنگام است تا يك كاركرد بالفعل (كاركردي در زمان حاضر) . في الواقع من تحت عنوان حاكميت سكولار ـ سكولار به برخي از چنين كشورها اشاره نمودم. سوئد تحت نفوذ كليساي لوترن از اين نوع حاكميت مي باشد.

  در حاليكه دولت رسماً ديني مي باشد، ولي در حقيقت منعكس كننده فرهنگ وديدگاه سياسي سكولار مي باشد و در واقع، جنبش هاي ديني مقطعي و استثناء مي باشند.

  اگر در مدل اول نوعي بي تفاوتي آئيني خاص نسبت به دين توصيه مي شود ، ولي نوع دوم در برگيرنده حضور فعال و به جاي دين است. در اين نوع تعامل،دين يك منبع مهم مشروعيت دولت است و البته در همين نوع از حاكميت ديدگاههاي هيچ نوع حزب ديني ديگر قابل تحمل نمي باشد.

  در اين نوع حاكميت دين از سياستها و سياستمداران منع مي گردد، دقيقاً به اين دليل كه دين به صورت بالقوه به عنوان يك عنصر شارژ كننده فرهنگ در سطح كلان ممكن است از منظر سكولارها بسيار مغموم كننده باشد. اغلب سياستمداران از هر دسته و ايل و تباري كه باشند در مقطعي مورد خشم دين واقع مي شوند و البته اندوه ديني (غم دين داشتن) اكثر اوقات به عنوان اهرمي بر عليه سياستمداران حاكم بكار گرفته مي شود. نمونه هايي از اين قبيل حاكميت هاي تئوكراسي را مي توان در دولت هاي سنتي كاتوليك آمريكاي لاتين و همچنين استيلاي برخي از كشورهاي اسلامي در خاورميانه همانند پاكستان (در مقاطعي از تاريخ اين كشور) مشاهده نمود. اين نوع حاكميت همچنين در مورد برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا همانند تايلند بودائي كاربرد دارد. در اين نوع حاكميت دولت بر جهان سياسي به طور محكم كنترل دارد و دين را بيشتر به اين دليل در آغوش مي كشد كه آن را در كنترل خود درآورد نه اينكه بخواهد به عنوان مريد ديني تسليم بي چون و چراي دين شود.

  دو مدل اولي از دولتهاي ديني تا حدودي با سياستمداران و سياستهاي سكولار در تضاد و مخالفت مي باشند. مدل اولي منعكس كننده دولت ديني با ويژگي بي نظمي است، در حاليكه مدل دومي منعكس كننده نوعي نظم ديني است كه به منظور فرو نشاندن بي نظمي هاي بالقوه دين تجويز شده است.

  در اين حال ، نوع سومي موجود مي باشد كه به نوعي با حاكميت نوع دوم در تضاد مي باشد يعني آن دسته از كشورهايي كه با دقت به تشكيل ساختار ديني همت مي گمارند و هدفشان اين است كه قدرت بسيج سياسي اي را كه احتمال مي رود از طريق تشكيل شق (آلترناتيو) ديني در كشور به وجود بيايد را عقيم و خنثي نمايند.

  كشوري كه از اين نوع حاكميت بهره مي برد دولت و حاكميت فعلي اندونزي مي باشد. در اين مورد دولت اندونزي از پانكاسيلا به عنوان يك نهاد ديني مدني كه هدفش محدود نمودن پيروان ادياني همچون مسيحيت هندو بودا و كلاً آناني كه اعتقاد به روح و جهان آخرت دارند مي باشد (البته اگر بخواهيم حدود نود درصد جمعيت اين كشور را كه مسلمانان تشكيل مي هند در نظر آوريم) قوانين انتخاباتي سخت در كشور اندونزي تقريباً براي هر گروه ديني اي كه بخواهد در مقابل رژيم و حاكميت قد علم نمايد هيچ امكان و فرصتي را به جاي نخواهد گذاشت و حزب مديريتي دولت (گلگار) همچنين به عنوان اهرم كنترل كننده ساختار سياسي در كشور ايفاي نقش مي نمايد. هدف از انجام تمامي اين امور كنترل و ايستا نمودن وجلوگيري از گسترش به اصطلاح بنياد گرايان است به اين دليل كه قسمت اعظم اهداف آنها بيشتر جنبه سكولاريستي دارد تا ديني. بنابراين حاكميت از نوع دولت ديني و سياستمداران سكولار و لايه هاي مختلف آن داراي اشتراكات خاصي است. هر سه مدل سناريوي آن به نحوي داراي ويژگي مسامحه مي باشند و دو مدل آخري در قياس با سه نوع تركيب (حاكميت) ديگر مشتركاً داراي نوعي آسيب پذيري هستند كه ويژگي حاكميت هاي در حال گذر مي باشد.

  4 ـ دولت هاي سكولار و سياستمداران ديني

  يك دولت وقتي داراي سياست مداراني است كه از دامنه آزادي ديني بهره مند مي باشند بايد بررسي نمود كه چگونه هر كدام از آنها به نحوي مكمل يا محدود كننده يكديگر مي باشند.

  مادامي كه دولت از تشكيل نهادهاي ديني منع شده است اظهار به دينداري و بكارگيري دستورات آن در زندگي شخصي سياستمداران نبايد با هيچ نوع محدوديتي مواجه باشد. سياستمداران مي توانند به نفع عقايد ديني خود تبليغ نمايند، همچنين هيچ چيز نمي تواند مانع وفاداري سياستمداران به مراكز و نهادهاي ديني مورد علاقه شان گردد.

  با اين وجود وظيفه سياستمداران در صورتي كه مديريت و مسئوليت پست هاي دولتي را داشته باشند مورد متفاوتي است و در اين نوع حاكميت هنگامي كه سياستمداران در رأس مديريت سازمانها و وزارتخانه ها قرار مي گيرند ديگر نمي توانند عقايد ديني و افكار ديني خود را در نوع مديريت سياسي و اجرايي خود اعمال نمايند، به عبارت ديگر، دين از حوزه سياست ومديريت كنار گذاشته مي شود و تبديل به يك رفتار شخصي مي گردد. سياستمداران در اين نوع ساختار حاكميت از لحاظ ديني خنثي مي باشند و اين مورد نه تنها در مورد بينش تكثرگرائي صادق است (بين مذاهب مختلف)، بلكه از سوي ديگر سياستمداران مي بايست بين مباحث سكولاريسم محض و مقوله دين نيز حالت خنثي دانسته باشند. اين مساله باعث مي شود كه سياستمداران نسبت به كليه اعضاي جامعه كه داراي خاستگاه هاي متفاوتي باشند بدون تعصب قومي ـ ديني و نژادي عمل كند.

  اين نوع حاكميت در جهان داراي الگوهاي متعددي مي باشند، ولي دوكشور هندوستان و ايالات متحده آمريكا را مي توان به عنوان دو الگوي قديمي (با توجه به قانون اساسي آن كشورها) اين نوع حاكميت فرض نمود كه بزرگترين و قديمي ترين مردم سالاري از اين نوع را در حاكميت سياسي خود پوشش داده اند.

  هنگامي كه كشور هندوستان در سال 1947 استقلال خود را بدست آورد، سه سال طول كشيد تا قانون اساسي خود را تدوين نمايد. الگوي منعكس شده در قانون اساسي كشور هندوستان عبارت است از همان الگوي غربي علي الخصوص الگوي حاكميت دولت ايالت متحده آمريكا، با اين حال، گر چه دولت هندوستان از بدو تأسيس و استقلال سياسي خود از نوعي ثبات موفقيت آميز در سي سال گذشته برخوردار بود، ولي اين مسأله در دهه هشتاد طور ديگري شد. برخي از متفكرين هندي همچون تي. ان . مادان و آشيش ناندي معتقدند كه امروزه اعتراض رو به رشدي كه در كشور هندوستان وجود دارد اين است كه رهبران استقلال طلب هندوستان هنگام تدوين قانون اساسي اين كشور در انتخاب الگوي غربي جهت حاكميت سياسي خود تعجيل نموده اند و به همين علت، نوع الگويي كه آنها جهت حاكميت سياسي در هندوستان انتخاب نموده اند با اشكالات اساسي روبرو است. مهمترين اشكال از نظر اين روشنفكران اين است كه جامعه هندوستان يك كشور شرقي مي باشد و داراي فرهنگ بومي و شرقي منحصر بفردي است كه به هيچ وجه نمي توان آن را با فرهنگ غرب و علي الخصوص ايالت متحده آمريكا مقايسه نمود زيرا غرب و كشورهايي همچون آمريكا داراي نوعي فرهنگ سكولار و فردگرا مي باشند كه با فرهنگ شرقي غيرسكولار هندوستان در تضاد مي باشد.

  در حقيقت، تحميل سكولاريسم غربي باعث تشديد شعله خصومت هاي سياستمداران ديني شده است و به همين علت است كه آنها گاهاً از پيروان ديني خود مي خواهند كه براي ايجاد شق حاكميت ديني به جاي شق حاكميت غربي حتي متوسل به اهرم خشونت نيز بشوند. برخي از سياستمداران ديني از اين هم فراتر مي روند و معتقدند كه كشور هندوستان نه تنها يك كشور كاملاً ديني است و حاكميت آن بايدديني باشد بلكه نوع حاكميت دين آن نيز بايد توسط يك دولت كاملاً هندو اداره شود

  همانطور كه هندوئيسم تفكر طبيعي خود را در كنترل دولت مي داند، از سوي ديگر روند تاريخي آن نشان ميدهد كه داراي ويژگي تحمل و تسامح ديني نيز مي باشد، زيرا در طول تاريخ اقليتهاي ديني متعددي را در قلمرو خود تحمل كرده است، ولي با اين حال، تنها مي تواند يك قرائت از مورد هندي باشد. به هچ وجه نمي توان گفت كه همه متفكرين و روشنفكران هندي پوشش سكولاريسم را بر تن نموده اند. روشنفكراني همچون آندري بتيلي ، دي پانكار گوپتا، و تي ـ ك اومان بيشتر در ارتباط با قانون اساسي هندوستان بر روي ديني بودن آن تأكيد مي كردند و از قرائت ضد ديني قانون اساسي دفاع نمي كردند.

  از اين نقطه نظر ، علت اصلي خشونت همگاني بدان علت نمي باشد كه دولت زياد از حد سكولار است، بلكه به اين علت است كه فرهنگ هندي با ويژگي هاي شرقي اش با فرهنگ سكولاريسم غربي همخواني ندارد و بنابراين دولت نبايد از نفوذ خود جهت سركوب و خاتمه بخشيدن به تكثر ديني استفاده كند، بلكه مي بايست بين گروههاي مذهبي رقيب ( به عنوان يك خواست وآرزوي فرهنگي) داراي نقش خنثي باشد. در ارتباط با يك مسأله بزرگتر همچون مسأله ديني بودن يا غير ديني بودن افسوس كه قانون اساساي هندوستان از همان بدو تدوين در برگيرنده برخي از مشاجرات ديني شد، همانند معافيت دولتي در قبال حقوق شخصي برخي مذاهب؛ علاوه بر اين، به موجب برخي از اصول قانون اساساي كشور هندوستان، اصلاحات ديني ـ ليبرال در درون هندوئيسم اجباري نشد.

  در هر حادثه اي مشخص و آشكار مي شود كه خشونت همگاني رو به افزايش اخير منعكس كننده تمايل رهبران دولتي و ساختار دولت جهت دخالت غوغا برانگيز در نزاع هاي ديني موجود است (هندوها و مسلمانان در آيودياه، بمبي و كشمير. سيكها وهندوها در پنجاب، شورشيان تاميل در جنوب)

  به اين علت كه در صورت اعطاي امتيازات از طرف دولت به گروه خاصي، گروههاي رقيب ديگر نيز مي بايست از همان امتيازات مشابه برخوردار شوند، بنابراين ساخت سياست دولت همانند كوتاه كردن يك پايه از يك صندلي در يك لحظه و سپس كوتاه كردن پايه ديگر آن در لحظه بعد است. بنابراين هيچ وقت كرسي قدرت در چنين دولتي نمي تواند داراي ثبات سياسي باشد. ترورهاي ايندراگاندي و راجيو گاندي يادآور عواقب اندوهبار چنين اوضاعي هستند. بنابراين برخلاف تصور اوليه به نظر مي رسد كه اين حاكميت ها با بحران و خشونت همراه مي باشند.

  نتيجه

  با توجه به اين مقاله كه بر چهار نوع تعامل دولت ودين تمركز نموده است مي تواند آينده تعامل دولت و دين را در سطح جهان و با توجه به تجارب كشورها در قرن گذشته چنين ارزيابي نمود :

  اولاً با توجه به مباحث فوق به نظرمي رسد كه در بلند مدت فرايند تعامل دولت و دين به سمت گريز مردم از سكولاريسم محض و حركت به سمت دولت با ماهيت ديني است. اين در حالي است كه دولتها مي بايست از راديكاليسم ديني پرهيز نمايند زيرا ويژگي دولتهاي افراطي خشونت است. تجربه حاكميت ديني افراطي صهيونيستي و بن لادني در اسرائيل وافغانستان گواه خشونت طلبي اين حكومت هاست.

  ثانياً : همچنين كشورهايي همچون تركيه كه جذب نوع حاكميت سكولاريسم محض شدند نهايتاً با پيروزي قاطع حزب اسلامي روبرو شدند . اين موضوع نشان مي دهد كه حاكميتها نمي توانند تعامل خود را با دين در بلند مدت قطع نمايند.

  ثالثاً : تجارب كشورهايي همچون هند نشان داده است كه الگوبرداري محض از دموكراسي غربي آمريكايي نمي تواند نسخه مناسبي براي كشورهاي شرقي و غير غربي باشد.

  رابعاً : تجارب انواع تعاملات دين و دولت در اروپاي غربي نشان مي دهد كه حكومتها در اجراي سياستهاي منزوي كردن (به حداقل رساندن اثر دين در دولت) دين در بلند مدت با شكست روبرو مي شوند.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :