پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • ضرورت مهندسي فرهنگي اصلاح الگوي مصرف   
 • 1391-10-05 14:19:6  
 • تعداد بازدید : 5   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • ضرورت مهندسي فرهنگي اصلاح الگوي مصرف

  مجيد ابهري

  از آنجا كه مصرف هدف اصلي محورهاي اقتصاد و توليد است و مديريت توانمندي هاي اداره توليد به سمت مصرف هاي ضروري است، با عنايت به سوالات بيست گانه مقام معظم رهبري درباره مصرف گرايي بايد فرهيختگان و صاحب نظران در مرحله اول به جايگاه ويژه مديريت در مهندسي فرهنگي اصلاح الگوي مصرف توجه و تعمق كنند.

  در قرآن كريم در پنج آيه سوره يوسف از حضرت يوسف به عنوان الگوي مديريت در اجراي روش هاي حكيمانه در سطح كلان ياد مي شود و در جمله بسيار زيبايي حضرت امير عليه السلام فرموده اند مديريت ضعيف و ناتوان كليد فقر است همچنين آفت و دشمن زندگي راحت ضعف مديريت است. يكي از نكات بارز در ضعف مديريت اقتصادي مصرف گرايي، زياده خواهي و در يك كلمه اسراف است.

  در اين يادداشت تلاش مي كنم چهره ديگري از اسراف در زمينه هاي اجتماعي و سياسي را ارايه كنم چرا كه اين رفتار ناهنجار فقط درباره مصارف روزانه از قبيل خوراك و پوشاك و... محدود نمي شود بلكه در تمامي عرصه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي مي توان ضعف مديريت و اسراف را در مشكلات رخ داده صادق دانست كه گوشه هايي از آنها عبارتند از:

  يك: تعويض و بركناري مديران مجرب بدون هيچگونه قصور يا جرم در زمينه هاي سياسي و اجرايي و جايگزين كردن آنها با افراد كم بضاعت اجرايي به شكلي كه در بسياري از موارد بعضي از سازمان ها و ادارات به آزمايشگاه منابع انساني تبديل شده و عمر مفيد مديريت در پاره اي از مواقع به كمتر از سه ماه مي رسد. عدم امنيت شغلي، محروميت از نيروهاي كارآمد و زيان هاي ناشي از به كار گيري مديران ضعيف نماد بارزي از اسراف است.

  دو: فراموش كردن تجربيات ارزشمند انساني به گونه اي كه صاحبان تجارب كه اندوخته هاي فكري و تخصصي خويش را در سي سال گذشته از مكتب انقلاب اسلامي كسب كرده اند كنار گذاشته شوند و همچنين عدم استفاده از نيروهاي فوق العاده ارزشمند ارزشي به خاطر اختلاف سليقه هاي جزئي.

  سه: تاثير درآمدهاي نفتي بر به كار نگرفتن نيروهاي انساني يا از دست دادن اين منبع محدود و گران قيمت طبيعي با اقلامي كه داراي ارزش بسيار كمتري هستند.

  چهار: از دست دادن سرمايه هاي سنتي و تجربي به خاطر نظريات مدرك گرايانه و فراموش كردن سوابق سنتي و تخصصي بسياري از افراد كارآمد كه در حكم گنج هاي منابع انساني هستند.

  پنج: انهدام سرمايه هاي فرهنگي مثل استفاده از زبان فينگليش يا نام ها و اسامي بيگانه و نامانوس در كلمات روزمره به خاطر همنوايي با روشنفكرمابان ظاهربين همچنين گسترش اسطوره هاي كاذب بيگانگان به جاي سرمايه هاي ملي خودي.

  شش: از دست دادن سرمايه هاي اعتقادي و كمرنگ شدن آنها مثل وقف، امور خيريه و نذر كه مي توانند ابزار اصلي و واقعي در مقابله با فقر، مصرف گرايي و زياده خواهي باشند كه متاسفانه درآمدهاي نفتي مديران جامعه را از آن غافل كرده است.

  هفت: و در آخرين جايگاه، از دست دادن و غفلت از آثار و سرمايه هاي ارزشمند گردشگري و تاريخي به خاطر تكيه بر درآمدهاي نفتي چرا كه بسياري از كشورها با جاذبه هاي بسيار اندكتر از كشور ما درآمدهاي سرشاري از جاذبه هاي يادشده دارند.

  بنابراين اصلاح الگوهاي رفتاري سياسي در راستاي جلوگيري از اسراف هاي مرتبط همسو با پيشگيري از اسراف اقتصادي مي تواند سرعت جامعه را در رسيدن به رشد و بالندگي بيش تر كرده و از تكيه بر منابع پايان پذير جلوگيري كند.

  * رفتار شناس

  منبع: روزنامه ملت ما، مورخ: سه شنبه، 23 آبان 1391  

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :