پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • شاخصه هاي فرهنگي جامعه مطلوب از ديدگاه قرآن و روايات  
 • 1391-12-16 14:59:25  
 • تعداد بازدید : 395   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • شاخصه هاي فرهنگي جامعه مطلوب از ديدگاه قرآن و روايات

  مشخصات پايان نامه

  عنوان: شاخصه هاي فرهنگي جامعه مطلوب از ديدگاه قرآن و روايات  

  دانشجو: سيدعلي هاشمي مزرعه     

  استاد راهنما: دكتر محمود تقي زاده داوري     

  استاد مشاور: دكتر كريم خان محمدي 

  رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

  گرايش: علوم اجتماعي    

  مقطع: كارشناسي ارشد    

  تاريخ دفاع : 1388  

  دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)

  چکیده پایان نامه:

  در حيات انساني، فرهنگ از اساس ترين نهادهايي است كه هويت و موجوديت يك جامعه را شكل داده و نقش عمده اي در سعادت وتكامل جوامع دارد. رفتارهاي فرهنگي يك جامعه مبتني برباورها و تفكرات حاكم بر آن جامعه مي باشند.

  لذا اگرجامعه¬اي بتواند اصول ومباني خود را به گونه اي صحيح تبيين كرده و بر اساس آن الگوهاي مناسب رفتاري و عملي ارائه نمايد، زمينه¬ تكامل آن جامعه را فراهم نموده است. ديدگاه هاي متفاوتي در مورد فرهنگ و شاخص هاي آن در يك جامعه ايده آل داده شده است. ترسيم آرمان شهرها در طول تاريخ توسط انديشمندان در راستاي دستيابي به الگويي براي اين جامعه بوده است.

  پژوهش حاضر درصدد تبيين اين شاخصه ها براساس آيات و روايات است تا با الگوسازي و ارائه آن زمينه تعالي و بالندگي جامعه اسلامي را فراهم سازد. شكوفايي و پويايي فرهنگ از يكسو، مواجهه فرهنگها در عرصه جهاني و حذف خرده فرهنگ ها از سوي ديگر، تحولات فرهنگي را امري اجتناب ناپذير نموده است.

  لذا هر اندازه كه فرهنگ يك جامعه به اصول ثابت، معقول و انساني متكي باشد، از شايستگي و پايداري بيشتري برخوردار است. بر اين اساس پايدارترين فرهنگ ها برآمده از بطن دين و باورهاي ديني است. آموزه هاي دين اسلام و توانمندي هاي فرهنگ اسلامي به موجب حضور جوهره اصلي دين، خصوصيت جهانشمولي و همسو بودن با فطرت انساني از قوت بالايي برخوردار بوده و به عنوان كامل ترين دين پاسخگوي همه نيازها وابعاد وجودي انسان است.

  از اين رو شاخصه هاي فرهنگي در جامعه اسلامي بر اساس منابع فرهنگي چون قرآن وروايات تعيين شده و به عنوان دستورالعمل هاي دين هويت فردي واجتماعي جامعه مسلمين را شكل مي دهد. علم گرايي، آرمان خواهي، حفظ استقلال، امر به معروف ونهي از منكر، نظم وانضباط اجتماعي، تعاون، خانواده محوري وحجاب وعفت اجتماعي از مهمترين شاخصه هاي فرهنگ در جامعه اسلامي است كه اگر چه شاخصه هاي مشترك با ساير فرهنگها دارد اما در مبنا ونوع نگرش واهداف با آنها متفاوت است.

  واژگان کلیدی:

  فرهنگ، شاخصه هاي فرهنگي، جامعه، جامعه مطلوب، آرمانشهر، قرآن، روايات.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :