پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • روش شناسي مطالعات سينمايي  
 • 1391-12-22 12:28:55  
 • تعداد بازدید : 19   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • روش شناسی مطالعات سینمایی

  گفتگو با دکتر غلامرضا آذری

  زهرا سخی - تاریخ پژوهش های سینمایی حرکتی است از روش های کمی به سوی روش های کیفی و از سوی روش های کیفی به سمت روش های ترکیبی و امروزه به سمت رقمی شدن محض در تحقیقات سینمایی می رویم. در هزاره ی سوم و قرن بیست و یکم، سینما در ابعاد دیجیتالی و رقمی شده و با سرعت نور زیاد دیده می شود. برای قیاس روند تاریخی کاربرد روشهای پژوهشی در مطالعات سینمایی میان ایران و جهان با دکتر "غلامرضا آذری"، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گفتگو کردیم تا از زبان ایشان سیر روشهای پژوهشی را در مطالعات سینمایی را از ابتدا تا به حال مرور کنیم...

  ***

  - پژوهش در حوزه ی سینما از چه سالی آغاز می شود؟ و در این میان چه روشهای پژوهشی شکل می گیرد؟

  سابقه ی پژوهش در سینما به سال 1930 برمی گردد. زمانی که" تورستون" و "لیکرت" به این نتیجه رسیدند که سینما ممکن است آثار زیانباری داشته باشد؛ آثار زیانباری که هر کدام بعد کوتاه مدت و بلند مدت دارد. پس از آن شخصی به نام "فرانسیس بولتن پاین" که رگه های کاتولیکی داشت در "ایالات متحده" با کمک و همکاری بنیاد راکفلر "بنیاد پاین"را شالوده گذاشت و با بودجه ای که ازآن بنیاد گرفتند آغاز به کار کرد.

  در سال 1933 نقطه ی شروع 14  پژوهش با "بنیاد پاین" آغاز می شود. این کار بعدها به "هربرت بلومر"واگذار می شود. در واقع اساس پژوهش کمی نگر با هراسی که مسئولان، کشیشها، پدران و مادران نسبت به تعلیم و تربیت کودکان داشتند؛ در "بنیاد پاین" ریخته می شود. در آغاز دهه ی 40 ،جامعه شناسانی مانند "بلومر" و "شاختر" دزباره ی سینما از حیث محتوا بحث می کنند.

  از حیث تاریخی اولین کار تحلیل محتوا توسط "ادگار دیل" و "دوروتی جونز" انجام شد و پس از آن "چارلز پیرس" زیر نظر "تورستون" و" لیکرت" پژوهش خود را انجام داد. سومین کار توسط خانم "ناتان لیتز" و "مارتا ولفنشتاین" انجام شد. بعد از آن در 1945 بعد کمی تحلیل محتوا در همه ی مراکز پژوهشی فیلم مبتنی بر این سه تحقیق بنیادی کاربردی شده و در سرتاسر "آمریکا" گسترانیده شد اما تبدیل شدن تحلیل محتوا به عنوان یک روش پژوهشی به سال 1949 بر می گردد سالی که "لنی ریفنشتال" مستندساز آلمانی تبار، مسئولیت فیلمسازی را زیر نظر "هیتلر" بر عهده گرفت. ضرورت توجه به کارهای وی از این نظر است که فقط پلان یا سکانس را در نظر نمی گرفت بلکه به اجزای دیگر فیلم هم دقت می کرد. از سوی دیگر با ساخت فیلم "به نام آزادی" زمینه ی کار او با اندیشه های "فرانک کاپرا" کارگردان مجموعه فیلم های "چرا می جنگیم؟" هم جهت شد. "فرانک کاپرا" سرهنگ دوم حفاظت و اطلاعات ستاد ارتش" آمریکا" بود که ماموریت یافت با بنیاد راکفلر کار کند و اساساً زمینه ای برای آشنایی کار وی با "کارل هاولند" (اقناع شناس آمریکایی) شد.

  اساس نظریه های روش " تحلیل محتوا" در سینمای دوران جنگ دوم جهانی به شخصی برمی گردد که در سینمای "آلمان" پیرو محتواشناسی بود. آدمی خاص که سلوک علمی داشت یعنی "زیگفرید کراکائر" که کتاب وی با عنوان "از "کالیگاری" تا "هیتلر" (این اثر در ایران توسط آقای "مسعود جعفری جوزانی" ترجمه شده و حوزه هنری چاپش کرده است)که تز پایان نامه ی دکترای وی نیز بوده است تحلیل محتوای مفصلی روی سینمای "آلمان" بوده که معیارهای خود را از واقعیات جامعه آن روز "آلمان" گرفته است و چون این آدم وابستگی شدیدی هم با "مکتب فرانکفورت" داشته است در واقع بین دیدگاههای چب و دیدگاههای وسط و غیر چپ امتزاج برقرار می کند. "کراکائر" در کتاب خود "سینمای "آلمان" نازی" که توسط مسعود مدنی ترجمه شده است ، تبلیغات سیاسی را در سینمای "آلمان" نازی به تحلیل محتواکشانده است و بعد، به این نتیجه رسیده است که در آلمان اتفاقاتی افتاده است که هم در راستای مسایل سیاست  تبلیغات بوده است و هم هیاهویی که در کنار این جریانات به قرار گرفتن سینما در جایگاه خود کمک کرده است و در کنار این جریان وجودیافته. کاری که "گوبلز" در کنار "هیتلر" کرد همین بود که نخبه هایی مانند "ریفنشتال" را جذب می کرد که مأمور رایش می شدند و کارشان تحقیق در مؤسسات آلمانی و تهیه آثار تصویری مستند بود. در "روسیه" هم روند بر همین منوال طی می شد و یک سری مورخان روسی تبار ذکر کرده اند که هم حرکت برای آنها مهم است و هم محتوای پشت حرکت. در دوران "کراکائر"، سه دانشگاه مشهور" آمریکا" مبتکر پارادایم هایی غالب می شوند که برای عده ای در این دانشگاهها تصویر و صور حاکم بر آن اصل است و عده ای دیگر محتوا برایشان" کانون توجه" می شود این است که شما با دریایی از آرا و عقاید روبرو می شوید از یک طرف نشانه شناختی و ازطرفی، معنا شناسی و از یک سو تأویل و هرمنوتیک فیلم روی کار می آیند.

  کاربرد روش تأویل و هرمنوتیک در سینما به دهه ی پنجاه برمی گردد، ولی از روش شناسی آنها  به طور مشخص تعریفی ارائه نشده بود و اطلاع جزئی وخاصی از آنها وجود نداشت.

  - چه تفاوتی میان تحقیقات کمی و کیفی در پژوهشهای سینمایی وجود دارد؟

  در تحلیل محتوای کمی، "شمردن در درونه ی فیلم" معنا پیدا می کند در هر مقدار و البته نوع هدف تحلیل، در تحلیل کیفی، دهه ی پنجاه، ما به اکمال شاهد روش زیبایی شناختی  و تأثیراتی که زیبایی بر روی محتوای فیلم دارد،هستیم و چون معیار ما وجود مصاحبه با خود بازیگران و نظرسنجی های انجام شده است در این زمینه است، معیارهای خوبی داریم که یکی از آنهابرای مثال، تحقیقات مفصلی است که شخصی به نام "یوری لوتمن" انجام داده است یا تحقیقاتی که" آرتور آسا برگر" انجام داده است.

  - روند تاریخی روشهای پژوهشی پس از تحلیل کیفی آثار چگونه طی شد؟

  بعد از تحلیل محتوای کیفی یعنی بعد از دهه ی 60،ما وارد تفسیر فیلم می شویم. بعد از آن تحقیقات نشانه شناسی باب شد( کارهایی که از مکتب" امبرتو اکو" برخاست) که دنباله رو افکار و اندیشه های "پیرس" و "سوسور" بود شکل گرفت. نشانه شناسان فرانسوی زمینه ای برای اکمال نظریه ی "لوتمن" شدند و نظریه های فرانسوی و آمریکایی با هم ترکیب شدند و به دال و مدلول سوسوری چیزی به نام نشانگان اضافه شد. بعد از دوره ی تحقیقات نشانه شناسی دوره ی "معنا شناسی مفاهیم" با تحقیقات شخصی به نام "سوزان هیوارد" روبرو می شویم. در دهه ی هفتاد شیوه های کمی و کیفی معنی شناسی و نشانه شناختی در تمام رساله ها و پایان نامه ها و کتاب ها وجود پیدا می کنند و ما وارد دوره ای می شویم که اساس کارش به پیمایش و نظر سنجی مخاطبان برمی گردد یعنی بعد از سال 1970 پیمایش بطور اساسی وارد سینما می شود و سایه ی پیمایش تا آخر دهه ی 80 19بر سینما حکمفرماست و ابداع روشهای تبیینی در سینما متوقف می شود به این دلیل که سنتهای پژوهشی دست و پاگیر می شوند و خیلی از نظریه پردازان سینما به این تن نمی دهند که فقط کار دانشگاهی انجام دهند. بعد از دهه ی هشتاد، اقدامات "رابرت استم" و "بیل نیکولز" بسیار مطرح می شود، افرادی که مفاهیم تحقیق کیفی را به حوزه ی معناشناسی می کشانند یعنی به هر دو بار مفهومی می دهند، باز همچنان پارادایم اندیشه های "سوسور"،" بارت"، "پیرس" و کلاسیک هایی که اندیشه های ناب آنها در این حوزه جاری و ساری است در میان آرای آنها دیده می شود.

  اتفاق شاخصی که در این دوره می افتد این است که میان sign (ساین= نشانه های اصلی) و cue (کیو= نشانه ی فرعی) تفاوت کلی قائل می شوند یعنی اعتقاد آنها بر این است که نشانه شناسی هر اثر سینمایی نه تنها به پلان(نما) و سکانس(فصل) محدود نمی شود، به اینکه پلان در چه "فضا و زمانی" رخ می دهد نیز توجه می شود و اساساً، اینکه یک ایده در چه"قاب بندی" مطرح می شود مورد توجه قرار می گیرد بعد از اینکه "نیکولز" و همکارانش شروع به کار حرفه ای می کنند، روشی در سینمای هالیوود به وجود می آید به نام "روش ترکیبی" که هم کمی است و هم کیفی، و به نوعی بیختن آرا و عقاید در کنار هم می پردازد! پس از آن، سینما به سمت "رقمی شدن" می رود و بعد از این در هزاره ی سوم و قرن بیست و یکم  شما سینما را در ابعاد دیجیتالی و رقمی شدن و سرعت، حرکت، اقناع مخاطب، نورپردازی و بازی های تخیلی هیجانی زیاد می بینید. در نتیجه، تاریخ پژوهش های سینمایی حرکتی است از کمیت به سوی روش های کیفی و از سوی روش‍های کیفی به سمت روش های ترکیبی و پس از آن به سمت تلفیقی شدن محض در تحقیقات می رویم.  

  - انعکاس این سنت های پژوهشی در ایران چگونه بود؟

  در این بین تحلیل محتوا در ایران قبل از انقلاب با کارهای دکتر "علی اسدی" شروع شد و بعدها توسط کسانی که به روشهای وی معتقد بودند ادامه یافت و تحقیقاتی هم در این زمینه راجع به فیلم فارسی از سوی دکتر "کاووسی" و استفاده از سالن های نقد آثار سینمایی در سالهای 1349و 1350 صورت گرفت . اما،تحقیقات دهه ی 40 بیشتر تحلیل محتوایی و کمی بود. در سال 1343 مرکز تحقیقات و برنامه ی رادیو و تلویزیون سابق با همکاری وزارت فرهنگ سابق بنیان گذاشته شد ولی تا 1349 کار جدی ای صورت نگرفت .از سال 1350تا 1353دو تحقیق ملی در تهران صورت گرفت و بعد تحقیقات دکتر "باقر ساروخانی" و "منوچهر محسنی" را به صورت تحقیقات ملی در زمینه ی رسانه تلویزیون داریم، بعد از این تحقیقات، ما دچار افت و خیزهایی در این حیطه می شویم به این علت که فقط یک سری سازمانهای خاص مأمور پژوهش در این زمینه شدند که پژوهشها در حد تحلیل محتوا و سنجش نگرش بودند و در ایران هم ما سینمای جدی ای نداشتیم و سینمای عامه پسند(فیلم فارسی) بیشتر مورد استقبال قرار می گرفت.

  - استفاده از روشهای کیفی در پژوهشهای سینمایی بعد از انقلاب در ایران چگونه مطرح می شود؟

  این تحرکات پژوهشی توسط مجموعه نقدهای برخی از فیلم های سینمایی به وسیله ی "خسرو دهقان"، "محمد شهبا" و "کامیار محسنی" معرفی شدند و تنها مجله ی دنیای تصویر (به سردبیری علی معلم) و مجله ی فیلم (به سردبیری مسعود مهرابی) از آن استقبال کردند. که بعد از آن دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران تصمیم گرفت به شکلی روشهای کیفی را اشاعه دهد. در دانشکده ی صدا و سیما "مسعود اوحدی" و در دانشکده هنرهای زیبای تهران "اکبر عالمی" مسئول این کار شدند، که رفته رفته باعث شد این روشها در دانشگاههای دیگر هم ظهور یابد. این روشها تنها در عناوین تزها خلاصه نمی شد چنانکه استادان بعد از آن تمایل پیدا کردند مبتنی بر مقیاسها و معیارهای جهانی مقاله هایی در نشریات معتبر به چاپ برسانند(مثل کارهای فصلنامه ی هنر یا فارابی). در حال حاضر، می توان گفت که 20 تا 25 سال است که به طور ناخودآگاه و ناهوشیار رویکرد کیفی در تحقیقات آغاز شده است(در این راه مرکز تحقیقات سینمایی وزارت ارشاد و توجه به تولیدات آن قابل توجه است).

  - مزایا و معایب روشهای پژوهشی کیفی در مطالعات سینمایی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  در کشوری مثل ما، فیلم ها مبتنی بر گرایشهای شخصی است و میزان زیادی با پایان خوش همراه است. چون فیلم ها با مضمون شرقی ساخته می شوند به نظر می آید که نشانه شناسی و معناشناسی این آثار اهداف تحقیق را از قبل مشخص می کند که تحقیق چه می خواهد بگوید و لذا یک پیشداوری مشخص که با سوگیری آن متفاوت است در آخر همه ی پایان نامه های سینمایی، دیده می شود و محقق سینما، پایان نامه را همان طوری به پایان می برد که دوست دارد و این موضوع با مهارت خاصی هدایت می شود که در اکثر پایان نامه های سینمایی فعلی مشهود است.

  مسئله ی دیگر عدم انعکاس نتایج پایان نامه ها در سیاست های عمومی، ساختن فیلم ها و نوشتن فیلمنامه ها است. اگر این نتایج به کار گرفته می شد توقع یارانه ی سینمایی ما بالا می رفت و به وضعیتی تبدیل می شد که دست اندرکاران سینمایی و تمام عوامل فیلم در حدی کار کنند که تمام عوامل فروش فیلم از بین برود. ما  نمونه های زیادی از این نوع کارگردانان داشتیم یعنی کارگردانانی که در این راستا کار کردند مانند "پرویز کیمیاوی" و" کامران شیردل".

  مورد دیگر اینکه، برای پژوهش های سینمای ایران باید چارچوب نظری ساخت نه به این معنا که باید کار غیرعلمی کرد بلکه شما بر اساس چارچوب های نظری با بنیانهای محکم ساخت و سازی را ترتیب دهید که با ارزشهای فرهنگی ما همخوانی داشته باشد.

  از دیگر مواردی که باید در انتها به آن اشاره کرد، نبود اندیشه ی "جمع گرایی" در کارهای تحقیقاتی است به این دلیل که تفکر جمع گرایی در میان بین محققان سینمایی وجود ندارد و در کارهای تحقیقاتی ، فردنگری بر جمع نگری حاکم شده است.

  می توان گفت که در مجموع تا به حال کارهای ارزنده ای در عرصه ی پژوهش انجام شده است ولی در زمینه ی عمل فیلم شناسانه و تصویری خیلی ضعیف کار کرده ایم، این شاید به دلیل آگاهی پایین باشد که افراد دست اندر کار خودشان را خیلی در معرض آگاهی های معیار قرار نمی دهند که در حال حاضر در مغرب زمین بر اساس آنها کارهای جدی صورت می گیرد و به ته مانده هایی به صورت ترجمه بسنده می کنند.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :