پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما  
 • 1391-09-14 12:54:14  
 • تعداد بازدید : 602   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • مركز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

  شرح وظايف و ساختار مركز

  رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي ـ دامت بركاته ـ در حكم انتصاب آقاي دكتر علي لاريجاني به سمت رياست سازمان صدا و سيما (در تاريخ 24/11/1372) بر ضرورت همكاري «متين و سنجيده» صدا و سيما با حوزه هاي علميه براي رسيدن به «كيفيت، عمق و والايي» لازم در طرح مباحث اسلامي تأكيد كرده و فرمودند:

  در مباحث اسلامي به كيفيت و عمق و والايي مطالب توجه شود و از طرح مطالب ضعيف و آميخته به اوهام و سلائق شخصي پرهيز گردد و براي برآمدن اين مقصود، همكاري متين و سنجيده اي با حوزه هاي علميه و علماي دين به خصوص فضلا و علماي عالي مقام حوزه مباركه قم، برقرار گردد.

  در پي اين رهنمود مقام معظم رهبري، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما در پاييز 1373 به عنوان حلقه اتصال صدا و سيما و حوزه علميه قم، تأسيس شد.

  نخستين ساختار تشكيلاتي و شرح وظايف اين مركز در سال 1377 تصويب و ابلاغ شد. اين ساختار و شرح وظايف در طول سال هاي اخير به تناسب گسترش فعاليت ها مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است. ساختار و شرح وظايف موجود، به ترتيب در مرداد ماه 1381 و مهرماه 1382 به تصويب رياست محترم وقت سازمان رسيده ابلاغ شده است.

  براي تحقق هرچه بهتر مأموريت ها و وظايف محوله، ساختار كنوني مركز از دو اداره كل، پنج مديريت و يك اداره تشكيل شده است.

  مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، با هدف متعالي تحقق رسانه اسلامي و به منظور سامان دهي پژوهش و تحقيقات اسلامي در رسانه ملي جهت تأمين مطلوب نيازهاي پژوهشي و اعتلاي محتوايي برنامه هاي اسلامي اين رسانه فراگير تشكيل شده است. ازاين رو مي كوشد تا با بهره مندي از توان پژوهشي خود و مراكز توليد دانش اسلامي، زمينه را براي كاربردي كردن پژوهش هاي اسلامي در برنامه هاي رسانه ملي فراهم آورد.

  اهداف

  سامان دهي پژوهش هاي اسلامي مورد نياز صدا و سيما؛

  تأمين مطلوب نيازهاي پژوهشي برنامه هاي رسانه ملي با مضامين معارف اسلامي؛

  اعتلاي محتواي برنامه هاي اسلامي رسانه ملي.

  وظايف كلي

  1. شناسايي نيازهاي پژوهشي بخش هاي برنامه ساز سازمان در تهران و مراكز، در زمينه تحقيقات و پژوهش هاي معارفي؛

  2. شناسايي توان مندي هاي حوزه علميه و ديگر مراكز ديني و برقراري ارتباط مؤثر و نهادينه به منظور استفاده از آنها براي رسانه اي كردن موضوع ها و مفاهيم ديني و اسلامي؛

  3. جذب و تربيت محققان و پژوهشگران ديني، متعهد و هنرمند؛

  4. معرفي اصول، سياست ها، طرح ها، فرم ها و قالب هاي كارآمد برنامه اي، با موضوع هاي اسلامي به منظور رشد و اعتلاي برنامه سازي در حوزه هاي مختلف معارف اسلامي؛

  5. همكاري، مشاركت و خدمات رساني برنامه سازي به حوزه هاي برنامه ساز در زمينه افزايش كيفي غناي برنامه هاي اسلامي.

  1- شوراي طرح و برنامه

  1-1. بررسي، تبيين و تصويب راهبردها، خط مشي ها و برنامه هاي پژوهشي، توليدي، اطلاع رساني و آموزشي مركز در چارچوب اهداف و سياست هاي تعيين شده صدا و سيما در نظام نامه جامع تحقيقات و مصوبات شوراي تحقيقات سازمان؛

  2ـ1. بررسي پيشنهادها، طرح ها و تعيين اولويت هاي پژوهشي، توليدي، اطلاع رساني و آموزشي؛

  3ـ1. بررسي، تهيه و تصويب ضوابط و معيارهاي حاكم بر روش تحقيقات و ساختار پژوهش ها؛

  4ـ1. بررسي گزارش هاي كمي و كيفي طرح هاي در دست اجراي مديريت هاي مركز و ارائه راه كارهاي مناسب براي بهبود روند آنها؛

  5ـ1. بررسي و تصويب آيين نامه هاي داخلي شورا.

  تركيب اعضا:

  1. رئيس مركز پژوهش هاي اسلامي (رئيس شورا)؛

  2. قائم مقام مركز پژوهش هاي اسلامي؛

  3. مدير اطلاعات و طرح و برنامه (دبير شورا)؛

  4. مدير كل پژوهش؛

  5. مدير كل خدمات رسانه اي؛

  6. مدير اطلاع رساني؛

  7. مدير خانه هنر و انديشه؛

  8. مدير امور عمومي.

  2- مديريت اطلاعات و طرح و برنامه

  1ـ2. تأمين سيستم هاي عملياتي و اطلاعاتي مورد نياز مركز؛

  2ـ 2. طراحي و تدوين برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت مركز؛

  3ـ2. تهيه و تدوين بودجه سالانه و ارائه گزارش هاي مورد نياز به معاونت تحقيقات و برنامه ريزي؛

  4ـ2. گردآوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و ارزيابي كمّي و كيفي عملكرد مركز در مقايسه با برنامه و تعهدات؛

  5ـ2. بررسي كارشناسانه طرح هاي ارائه شده به شوراي طرح و برنامه، تشكيل شورا و ابلاغ و پي گيري مصوبات آن.

  زيرساخت ها:

  * واحد كارشناسي و برنامه ريزي؛

  * واحد كنترل كيفيت.

  3- اداره كل پژوهش

  1ـ3. انجام مطالعات، پژوهش ها و تحقيقات بنيادي و كاربردي در حوزه ديني متناسب با نياز برنامه سازان و مديران رسانه ملي؛

  2 ـ 3. ارتباط با شخصيت ها، مراكز علمي و پژوهشي حوزوي به منظور تأمين نيروي انساني و استفاده از دستاوردها و توليدات پژوهشي آنها؛

  3ـ 3. تهيه متون و محتواي ديني مورد نياز برنامه سازان و ارتقاي سطح دانش و بينش اسلامي آنان با انتشار نشريات برنامه اي يا فكري.

  زيرساخت ها:

  • گروه هاي پژوهشي؛

  • مديريت نشريات.

  گروه هاي پژوهشي

  گروه هاي پژوهشي اين اداره كل عبارتند از :

  •گروه فلسفه

  • گروه دين پژوهي

  • گروه ارتباطات و رسانه

  • گروه جامعه شناسي و مطالعات فرهنگي

  • گروه حقوق

  • گروه اقتصاد

  • گروه سياسي

  • گروه هنر و ادبيات

  • گروه تاريخ

  4- اداره كل خدمات رسانه اي

  1ـ 4. برنامه ريزي و طراحي براي توليدات الگويي تلويزيوني با رويكرد ديني و اسلامي؛

  2ـ 4. ارائه خدمات مشاوره اي به برنامه سازان درباره كارشناسان و محتواي ديني برنامه ها؛

  3ـ 4. ايجاد و گسترش ارتباط با مراكز علمي، پژوهشي، فرهنگي و شخصيت هاي حوزوي و دانشگاهي و صاحب نظران حوزه دين براي استفاده بهينه از آنان در ارتقاي كيفي و محتواي برنامه هاي رسانه ملي؛

  4ـ 4. نقد و ارزيابي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني از منظر ديني.

  زيرساخت ها:

  • مديريت پژوهش و نگارش فيلم نامه؛

  • مديريت پشتيباني توليد؛

  • مديريت نقد و ارزيابي برنامه ها؛

  • مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان.

  5- مديريت فناوري اطلاعات (اطلاع رساني)

  1ـ 5. ايجاد، نگه داري و گسترش سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري در داخل مركز؛

  2ـ 5. راه اندازي، پشتيباني، مديريت و توسعه خدمات پايگاه اطلاع رساني مركز؛

  6- مديريت خانه هنر و انديشه

  1ـ 6. شناسايي، جذب و آموزش هنري افراد مستعد در حوزه علميه؛

  2ـ 6. ايجاد ساز و كار و امكانات لازم براي فعاليت هاي تجربي در حوزه هنرهاي تصويري و نمايشي؛

  3ـ 6. تلاش براي دست يابي به مباني، ابعاد شاخص هاي هنر ديني؛

  4ـ 6. تشكيل گروه هاي تحقيق درباره مباني نظري هنر و رسانه.

  زيرساخت ها:

  • واحد پژوهش؛

  • واحد آموزش؛

  • واحد تكميل و توسعه.

  7- مديريت چاپ و نشر

  1ـ 7. آماده سازي چاپ و نشر كتاب ها، نشريات و محصولات مكتوب مركز؛

  2ـ 7. نظارت بر همه مراحل توليد، نشر و بازخوردگيري از استفاده كنندگان محصولات مركز.

  8- مديريت امور عمومي

  اين مديريت، نماينده معاونت اداري / مالي سازمان است و از شرح وظايف نمايندگي هاي اداري و مالي تبعيت مي كند.

  زيرساخت ها

  • امور اداري و رفاهي؛

  • امور مالي.

  9- اداره روابط عمومي

  1ـ 9. برنامه ريزي، تنظيم و اجراي تقويم سالانه مراسم، ديدارها و نمايشگاه هاي مختلف؛

  2ـ 9. برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي تبليغاتي، فرهنگي و مذهبي در محدوده حوزه فعاليت هاي روابط عمومي و متناسب با طرح جامع و نظام نامه مصوب تبليغات؛

  3ـ 9. تلاش براي معرفي و شناساندن هرچه بيشتر محصولات مركز به مخاطبان.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :